Misyon

MİSYONUMUZ

  5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun verdiği görev, sorumluluklar    ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde;

* Yönetim ve personel kadromuz ile üyelerimizin ortak ihtiyaçlarının karşılanması,

* Borsamızda işlem gören ürünlerin ulusal ve uluslararası ticaretinin gelişmesine ve serbest piyasa fiyatlarının oluşmasına katkı sağlanması,

* Üyelerimize ve ilgili taraflara sunulan bilgi, belge ve hizmetlerimizin sürekli kılınması, geliştirilmesi ve arşivlenmesi,

* Borsası bulunmayan komşu il ve ilçelerdeki tüccar ve sanayicilere borsa hizmetlerinin ulaştırılması ve Borsamıza yeni üye olarak kazandırılması,

* Üyelerimiz arasında ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi,

* Kars Ticaret Borsası’nın başlıca kota maddesi olan Canlı Hayvan Ticaretinin şeffaf, güvenilir ortamda yürütülmesini sağlamak, bölgede canlı hayvan ticaret merkezi olma yolunda çözüm gücü olmak.

* Tüm faaliyetlerimizde insan sağlığının, çevre ve gıda güvenliğinin sağlanması üyelerimizin, bölgemizin ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmaktır.