Kredi Garanti Fonu Bilgilendirme Semineri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Kredi Garanti Fonu işbirliğinde teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan işletmelere kefil olan ve bu işletmelerin finansmana erişmelerinde destekleyici mekanizmaları bulunan "Kredi Garanti Fonu (KGF) hakkında; 20 Ocak 2022 Perşembe günü saat 14:00'te internet üzerinden seminer gerçekleştirilecektir.

Gerçekleştirilecek olan seminerde; Kredi Garanti Fonu tanıtımı ve kefalet sisteminin işleyişi, güncel hazine destekli kefalet paketleri ve özkaynak ve yurtdışı kaynaklı  destek  paketleri anlatılacak  olup,  seminer  sonunda KOBİ'lerin  konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.

Seminere http://webinar.tobb.org.tr linkinden katılım sağlanabilecektir. İlgi yazı ektedir.