AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ

proje gorseli

 

PROJE ÖZETİ
Eylem adı:Kars Ticaret Borsasının Akreditasyon Rehberliği Alması ve Peynir Üretim Çeşitliliğinin Sağlanması
Eylem Location(s): — country(ies) ve eylem yararlanacaktır city(ies) belirtin Kars/Turkey, Galati/Romania, Serres/Greece
Toplam çalışma süresi (ay): 12 months
Eylem (tutar) (X) için toplam bütçe: 120.580,44 EUR
İstenen EU katkı (tutar)(Y):108.522,40 EUR
İstenen AB katkısı eylem toplam bütçesinin yüzde olarak (gösterge) ((Y/X) x100): 90%
Hedefleri eylem Genel objective(s): Proje ile Kars'taki peynir üreticilerinin bölgeye özgü kaşar peynirine ek olarak yıl boyunca üretilebilecek 2 yeni peynir çeşidini üretmeye başlaması ve Kars Ticaret Borsasının akreditasyon çalışmalarını paydaş Galati ve Serez Ticaret ve Sanayi Odalarının rehberliğiyle güçlendirerek kurumsal kapasitesini artırması hedeflenmektedir.
Belirli objective(s):

1. İvegin peynir üreticileri Ile Galati ve Serres'deki peynir üreticilerinin tanışması, Rooms hastalıklardan dayanışma ve işbirliği kurulması

2. Kars Ticaret Borsasının kurumsal kapasitesinin gelişmesi ve yeni peynir türlerinin üretilmesiyle ilgili bilgi elde edinilmesi,

3. Kars Ticaret Borsasının ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet vermeye başlaması

4. İvegin peynir üreticilerinin yeni peynir çeşitlerinin üretimiyle ilgili bilgilendirilmesidir.
Hedef grupları [1] :
Kars Ticaret Borsası, Galati Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odası,
Serres Ticaret ve Sanayi Odası, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası
Nihai yararlanıcılar [2]
Kars Ticaret Borsası Üyeleri, Galati Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odası Üyeleri, Serres Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri, İştirakçi 5 firma.
Tahmini sonuçlar:

1. Kars Ticaret Borsası ve paydaş Odalar ile peynir üreticileri arasındaki işbirliği projeden sonra devam etti

2. Kars Ticaret Borsasında oluşturulan teknik gezi heyeti Galati ve Serres Ticaret ve Sanayi Odalarının kurumsal yapısı ve bölgedeki peynir üretimiyle ilgili bilgi sahibi oldu

3. Kars Ticaret Borsası akredite Borsa oldu.

4. Karslı peynir üreticileri 2 yeni peynir çeşidini üretmeye başladı.
Ana faaliyetler: 1. Başlangıç Faaliyeti, 2. Görünürlük Çalışmaları, 3. Tanışma Toplantısı, 4. Teknik Ziyaret, 5. Borsa Hizmetlerinin Geliştirilmesi, 6. Ürün Belirleme Toplantısı ve Bilgilendirme Konferansı, 7. Araştırma Raporu Hazırlanması 8. Peynir Üretimi İçin Teknik Danışmanlık Alınması, 9. Raporlama Çalışmaları