ÖNEMLİ DUYURU

İLAN

KARS TİCARET BORSASI

 

VERGİ KAYITLARINI ve ASKI DURUMUNU KONTROLE DAVET DUYURUSU

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun    83. Maddesi ve Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi uyarınca EKİM ayında yapılacak olan Borsamız Organ seçimleri ile ilgili olarak, Oda Meslek Komiteleri ve Meclis seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meslek Komiteleri ve Meclise üye olarak seçilebilmek için vergi mükellefi olma şartı arandığından, üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ederek, hatalı kayıtlarını düzeltmeleri zorunludur. Aynı Kanun hükümleri uyarınca, Borsamıza olan aidatlarını ödememeleri nedeniyle askı listesine alınan ve bu nedenle Borsamız seçmen listelerinden silinmiş olan üyelerimizin seçimlere katılabilmeleri, aidat borçlarını ödeyerek askı listesinden çıkmaları halinde mümkün olacaktır.Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ve borç durumlarına ilişkin Borsa kayıtları,   ilan tarihinden itibaren 5 iş günü boyunca hafta içi her gün 08:30-17:00 saatleri arasında incelemeye açık tutulacak olup, hatalı kayıtların düzeltilmesi için başvuruların vergi dairesinden alınmış vergi mükellefiyetlerini gösteren bir evrak ile birlikte firma yetkilisi tarafından yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Anılan süre içerisinde, Kanunun bu amir hükmünü yerine getirmeyen ve vergi mükellefiyeti kayıtlarını kontrol etmeyen üyelerimizin Borsamıza kayıtlarının doğruluğu kabul edilmiş sayılacaktır.

Önemle Duyurulur……