Üye Kayıt İşlemleri

BORSAYA KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

5174 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince Borsa Kotasyonuna dahil maddelerin (Ek.1) asgari miktarları üzerinde alım veya satım işlemi yapan her firma bulunduğu yerin Borsasına kaydolmak zorundadır. Buna uymayan firmaların kayıtları borsaca re'sen yapılır ve kendilerine bildirilir.

Tüzel Kişilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler

 • Ticaret veya Esnaf Sicili Gazetesinin örneği yada sicil tasdiknamesi,
 • Kimlik fotokopisi,
 • Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf,
 • Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,
 • Borsa Kayıt Beyannamesi (Gerçek Kişi Üye Kayıt Formu),
 • Sermaye miktarına göre kaydiye ücreti. (Ek.2)

Tüzel Kişilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler

 • Ticaret Sicil Gazetesinin örneği,
 • Temsilcilerin yeni çekilmis 3'er adet fotografları,
 • Ortakların ve temsilcilerin kimlik fotokopileri,
 • Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,
 • Borsa Kayıt Beyannamesi (Tüzel Kişi Üye Kayıt Formu),
 • Sermaye miktarına göre kaydiye ücreti. (Ek.2)

Söz konusu dosyayı tamamlayıp Borsamıza başvurunuzu yapmanızın ardından üye kabul şartlarını sağladığınıza dair ilgili komitenin görüşü ve yönetim onayı alınacaktır. Bu süreç sonunda Üye Kabul bilginiz tarafınıza beyan edilerek kayıt ücretinin yatırılması beklenmektedir.