TOBB İl Kadın Girişimciler ve İl Genç Girişimciler Kurulu Seçimi Duyurusu Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi    :Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin, 13 Temmuz 2023 tarihli yazısı.

Konu: TOBB İl Kadın Girişimciler ve İl Genç Girişimciler Kurulu Seçimi Duyurusu hk.

İlgi yazıda; Türkiye'de girişimciliğin özendirilmesi ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek amacıyla, Oda/Borsalar bünyesinde faaliyetlerini yürüten Türkiye'nin en büyük girişimci ağı TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu üyelik başvurularının başladığı bildirilmiştir.

Başvurular; 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü itibariyle https://girisimcilik.tobb.org.tr/ adresinden online olarak başlamış olup, 8 Eylül 2023 Cuma günü saat 17:00'ye kadar devam edecektir.

Kurul üyeliği Odamız Meclis Üyesi sayısı ile sınırlı olacağından başvuruların ivedilikle gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

İl Kadın Girişimciler Kuruluna üye olabilmek için;

Ticaret siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya temsilcisi,

İl Genç Girişimciler Kuruluna üye olabilmek için;

40 yaşından gün almamış, ticaret siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya temsilcisi olması gerekmektedir.

Ayrıca, o ilde bulunan üniversite ya da yüksekokulda görev yapan akademisyenler ve girişimcilik konusunda çalışmalar yürüten üniversite öğrencileri ile birlikte toplum nezdinde saygınlık uyandıran diğer gerçek kişiler de kurul üyesi sayısının % 20'sini aşmayacak şekilde kurul üyesi olabilmektedir.

Bu kapsamda, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyeliği başvurusu, TOBB Girişimcilik Bilgi Sistemi (http://girisimcilik.tobb.org.tr/) üzerinden online yapabilecek olup, ilgilenen üyelerimizin bilgisine önemle rica ederiz.

 

Tolgay KARAÇAY

Genel Sekreter